ทำแบบทดสอบความพร้อมรับมือไข้เลือดออก


DengueMissionBuzz p livingroom
ทดสอบความรู้
เกี่ยวกับ
ไข้เลือดออก
ของคุณเดี๋ยวนี้
เรียนรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

พบกับดาวเด่นในการป้องกันไข้เลือดออกข่าวล่าสุด


Dengue Mission Buzz


โครงการให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกเริ่มต้นในปี 2015 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออกในบางประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน รถบัสให้
ความรู้ด้านการป้องกันไข้เลือดออกเดินทางไกลกว่า 4,000 กิโลเมตร แวะไปยังกว่า 30 ชุมชนในประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม เพื่อส่งเสริมให้คนเห็นความสำคัญของการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก

ปีนี้ โครงการให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกได้สานต่อภารกิจในการให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ผ่านพอร์ทัลเว็บการศึกษาซึ่งมีแบบทดสอบความพร้อมรับมือไข้เลือดออก เมื่อได้ทำแบบทดสอบแล้ว ผู้ใช้จะ
ช่วยยกระดับความพร้อมรับมือไข้เลือดออกในทวีปเอเชีย

โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกจัดขึ้นโดย Asian Dengue Vaccination Advocacy และสนับสนุนโดยซาโนฟี่ ปาสเตอร์