ติดต่อเรา

เกี่ยวกับโครงการให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก


โครงการให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกจัดขึ้นโดย Asian Dengue Vaccination Advocacy ซึ่งเป็นกลุ่มทำงานทางวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ
สนับสนุนวัคซีนไข้เลือดออกในเอเชีย โดยมีเป้าหมายคือการเผยแพร่ข้อมูลและแนะนำวิธีการนำวัคซีนมาใช้ในเอเชีย เว็บไซต์นี้ได้รับการ
สนับสนุนโดยทุนทางการศึกษาจากซาโนฟี่ ปาสเตอร์

ติดต่อ ADVA ที่:
ที่อยู่: 20 Sin Ming Lane, #06-55 Midview City Singapore 573968
โทรศัพท์: (65) 6778 5620
แฟกซ์: (65) 6778 1372
อีเมล์: info@denguemissionbuzz.org