เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับโครงการให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก


โครงการให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกเริ่มต้นในปี 2015 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออกในบางประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน รถบัสให้
ความรู้ด้านการป้องกันไข้เลือดออกเดินทางไกลกว่า 4,000 กิโลเมตร แวะไปยังกว่า 30 ชุมชนในประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม เพื่อส่งเสริมให้คนเห็นความสำคัญของการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก

ปีนี้ โครงการให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกได้สานต่อภารกิจในการให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ผ่านพอร์ทัลเว็บการศึกษาซึ่งมีแบบทดสอบความพร้อมรับมือไข้เลือดออก เมื่อได้ทำแบบทดสอบแล้ว ผู้ใช้จะ
ช่วยยกระดับความพร้อมรับมือไข้เลือดออกในทวีปเอเชีย

โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกจัดขึ้นโดย Asian Dengue Vaccination Advocacy และสนับสนุนโดยซาโนฟี่ ปาสเตอร์

เกี่ยวกับ Asian Dengue Vaccination Advocacy


Asian Dengue Vaccine Advocacy (ADVA) เป็นกลุ่มทำงานทางวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ
สนับสนุนวัคซีนไข้เลือดออกในเอเชีย โดยมีเป้าหมายที่จะเผยแพร่ข้อมูลและแนะนำวิธีการนำวัคซีน
มาใช้ในเอเชีย

A Division of Ping Healthcare Pte Ltd c/o PING Healthcare Pte Ltd

ที่อยู่: 20 Sin Ming Lane, #06-55 Midview City Singapore 573968
โทรศัพท์: (65) 6778 5620
แฟกซ์: (65) 6778 1372
เว็บไซต์: http://adva.asia/

เกี่ยวกับวันไข้เลือดออกอาเซียน


วันไข้เลือดออกอาเซียนเป็นการรณรงค์ที่จัดขึ้นเป็นเวทีกลางให้ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ
ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อที่จะเพิ่มการตระหนักรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก เผยแพร่การป้องกัน
และส่งเสริมการร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง งานนี้จัดขึ้นในวันที่
15 มิถุนายนของทุกปีและธีมของปีนี้คือ "ประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก"

ที่อยู่: 70A. Jalan Sisingamangaraja, Jakarta 12110
โทรศัพท์: (+6221)7262991, 7243372
เว็บไซต์: http://www.asean.org/

เกี่ยวกับซาโนฟี่ ปาสเตอร์


ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ เป็นหน่วยงานผลิตวัคซีนของบริษัทซาโนฟี่และ
เป็นบริษัทที่ดำเนินการผลิตวัคซีนเพียงอย่างเดียวรายใหญ่ที่สุด
ทุกวันนี้ บริษัทลงทุนมากกว่าหนึ่งล้านยูโรในการทำวิจัยและ
พัฒนาวัคซีน เป้าหมายของบริษัทคือการช่วยให้ประชากรมี
ช่สุขภาพที่ดียิ่งขี้นโดยการพัฒนาวัคซีนที่มีนวัตกรรมที่เหนือกว่า
เพื่อช่วยป้องกันโรคติดเชื้อต่างๆ เว็บไซต์:

http://www.sanofipasteur.com

พันธมิตรในภูมิภาค


Indonesia


Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

ที่อยู่: Jl H.R.Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9, Jakarta 12950
โทรศัพท์: 021-5201590
เว็บไซต์: www.depkes.go.id

Philippines


The Department of Health (DOH) holds the over-all technical authority on health as it is a national health policy-maker and regulatory institution.

The DOH has three major roles in the health sector: (1) leadership in health; (2) enabler and capacity builder; and (3) administrator of specific services. Its mandate is to develop national plans, technical standards, and guidelines on health.

Aside from being the regulator of all health services and products, the DOH is the provider of special tertiary health care services and technical assistance to health providers and stakeholders.

ที่อยู่: San Lazaro Compound, Tayuman, Sta. Cruz, Manila
Philippines 1003
โทรศัพท์: (632) 651-7800
แฟกซ์: (632) 711-6744
เว็บไซต์: http://www.doh.gov.ph/

Thailand


กรมควบคุมโรค


สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย